Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2095(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0066/2016

Ingivna texter :

A8-0066/2016

Debatter :

PV 12/04/2016 - 3
CRE 12/04/2016 - 3

Omröstningar :

PV 12/04/2016 - 5.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0102

Protokoll
Tisdagen den 12 april 2016 - Strasbourg

3. Situationen i Medelhavet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU (debatt)
CRE

Betänkande om situationen i Medelhavet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU [2015/2095(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Roberta Metsola och Cécile Kashetu Kyenge (A8-0066/2016)

Roberta Metsola och Cécile Kashetu Kyenge redogjorde för betänkandet.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Demetris Papadakis (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Beatriz Becerra Basterrechea (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Gérard Deprez (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Elisabeth Morin-Chartier (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Merja Kyllönen (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Andrea Cozzolino (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Mary Honeyball (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Marlene Mizzi (föredragande av yttrande från utskottet PETI), Elissavet Vozemberg-Vrionidi för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Vicky Maeijer för ENF-gruppen, Konstantinos Papadakis, grupplös, Artis Pabriks, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini; Knut Fleckenstein, Timothy Kirkhope, Nathalie Griesbeck, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek; Marina Albiol Guzmán, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Alessandra Mussolini; Bodil Valero, Kristina Winberg, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Liisa Jaakonsaari; Lorenzo Fontana, Eleftherios Synadinos, Michał Boni, Péter Niedermüller, Eleni Theocharous, Angelika Mlinar, Kostas Chrysogonos, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi; Gerard Batten, Janice Atkinson, Barbara Matera, Juan Fernando López Aguilar, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge; Jussi Halla-aho, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sofia Sakorafa, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Janice Atkinson; Gilles Lebreton, Milan Zver, Patrizia Toia, Branislav Škripek, Ivan Jakovčić, Nicolas Bay, Tomáš Zdechovský, Elly Schlein, Kazimierz Michał Ujazdowski, Barbara Kudrycka, Javi López, Kinga Gál, Ana Gomes, Anna Záborská, Soraya Post, Lara Comi, Enrique Guerrero Salom, Salvatore Domenico Pogliese och Iliana Iotova.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talare: Georgios Kyrtsos, Caterina Chinnici, Maria João Rodrigues, Jens Geier, Luigi Morgano, Pervenche Berès och Tonino Picula.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Arne Lietz, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica och Neoklis Sylikiotis.

Talare: Krisztina Morvai yttrade sig om genomförandet av ögonkontaksförfarandet (talmannen förklarade förfarandet).

Talare: Dimitris Avramopoulos, Roberta Metsola och Cécile Kashetu Kyenge.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.9 i protokollet av den 12.4.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy