Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2611(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000055/2016

Indgivne tekster :

O-000055/2016 (B8-0352/2016)

Forhandlinger :

PV 12/04/2016 - 4
CRE 12/04/2016 - 4

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Protokol
Tirsdag den 12. april 2016 - Strasbourg

4. Foranstaltninger til afhjælpning af krisen i den europæiske landbrugssektor (forhandling)
CRE

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000055/2016) af Czesław Adam Siekierski, for AGRI, til Kommissionen: Foranstaltninger til afhjælpning af krisen i den europæiske landbrugssektor (2016/2611(RSP)) (B8-0352/2016)

Czesław Adam Siekierski begrundede spørgsmålet.

Phil Hogan (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Albert Deß for PPE-Gruppen, Paolo De Castro for S&D-Gruppen, James Nicholson for ECR-Gruppen, og Jan Huitema for ALDE-Gruppen.

FORSÆDE: Alexander Graf LAMBSDORFF
næstformand

Talere: Maria Lidia Senra Rodríguez for GUE/NGL-Gruppen, Martin Häusling for Verts/ALE-Gruppen, John Stuart Agnew for EFDD-Gruppen, Edouard Ferrand for ENF-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, Michel Dantin, Eric Andrieu, Beata Gosiewska, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Ulrike Müller, Luke Ming Flanagan, Maria Heubuch, Mara Bizzotto, Georgios Epitideios, Herbert Dorfmann, Clara Eugenia Aguilera García, Richard Ashworth, Jasenko Selimovic, Estefanía Torres Martínez, Bronis Ropė, Mairead McGuinness, Viorica Dăncilă, Zbigniew Kuźmiuk, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Hilde Vautmans, Hannu Takkula, Matt Carthy, Esther Herranz García, Maria Noichl, Jørn Dohrmann, Daniel Buda, Marc Tarabella, Bas Belder, Elisabeth Köstinger, Paul Brannen, Marijana Petir, Nicola Caputo, Annie Schreijer-Pierik og Sofia Ribeiro.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Peter Jahr, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić og Seán Kelly.

Indlæg af Phil Hogan.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
næstformand

Talere: Ana Gomes, der anmodede formanden, Martin Schulz, om at gribe ind over for de angolesiske myndigheder imod domfældelsen over en gruppe forkæmpere for demokrati i Angola og situationen for Nuno Dala, en af gruppens medlemmer, der på indeværende tidspunkt er gået i sultestrejke (formanden lovede at videregive anmodningen), Piernicola Pedicini, der meddelte, at de italienske medlemmer af EFDD-Gruppen i sorg over Gianroberto Casaleggios død, medgrundlægger af "Movimento 5 Stelle" i Italien, ikke ville tage ordet under dagens forhandlinger (formanden kondolerede endnu en gang gruppens medlemmer), og Olaf Stuger, om resultatet af folkeafstemningen om associeringsaftalen mellem EU og Ukraine, der fandt sted onsdag den 6. april 2016 i Nederlandene.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik