Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2611(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000055/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000055/2016 (B8-0352/2016)

Keskustelut :

PV 12/04/2016 - 4
CRE 12/04/2016 - 4

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Tiistai 12. huhtikuuta 2016 - Strasbourg

4. Toimenpiteet Euroopan maatalousalan kriisin lieventämiseksi (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suullisesti vastattava kysymys (O-000055/2016) Czesław Adam Siekierski AGRI-valiokunnan puolesta komissiolle: Toimenpiteet Euroopan maatalousalan kriisin lieventämiseksi (2016/2611(RSP)) (B8-0352/2016)

Czesław Adam Siekierski esitteli kysymyksen.

Phil Hogan (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Albert Deß PPE-ryhmän puolesta, Paolo De Castro S&D-ryhmän puolesta, James Nicholson ECR-ryhmän puolesta ja Jan Huitema ALDE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF

Puheenvuorot: Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL-ryhmän puolesta, Martin Häusling Verts/ALE-ryhmän puolesta, John Stuart Agnew EFDD-ryhmän puolesta, Edouard Ferrand ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, Michel Dantin, Eric Andrieu, Beata Gosiewska, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Ulrike Müller, Luke Ming Flanagan, Maria Heubuch, Mara Bizzotto, Georgios Epitideios, Herbert Dorfmann, Clara Eugenia Aguilera García, Richard Ashworth, Jasenko Selimovic, Estefanía Torres Martínez, Bronis Ropė, Mairead McGuinness, Viorica Dăncilă, Zbigniew Kuźmiuk, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Hilde Vautmans, Hannu Takkula, Matt Carthy, Esther Herranz García, Maria Noichl, Jørn Dohrmann, Daniel Buda, Marc Tarabella, Bas Belder, Elisabeth Köstinger, Paul Brannen, Marijana Petir, Nicola Caputo, Annie Schreijer-Pierik ja Sofia Ribeiro.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Peter Jahr, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić ja Seán Kelly.

Phil Hogan käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI

Puheenvuorot: Ana Gomes, joka pyysi puhemies Martin Schulzia ottamaan yhteyttä Angolan viranomaisiin ja tuomitsemaan ryhmälle demokratia-aktivisteja Angolassa langetetun tuomion sekä yhden ryhmän jäsenistä, parhaillaan nälkälakossa olevan Nuno Dalan tilanteen (puhemies lupasi välittää pyynnön eteenpäin), Piernicola Pedicini, joka ilmoitti, että yksi Movimento 5 Stellen perustajajäsenistä, Gianroberto Casaleggio, on kuollut ja että hänen muistoaan kunnioittaakseen EFDD-ryhmän italialaiset jäsenet eivät käytä puheenvuoroja tämänpäiväisissä keskusteluissa (puhemies esitti surunvalittelunsa ryhmän jäsenille), ja Olaf Stuger keskiviikkona 6. huhtikuuta Alankomaissa Euroopan unionin ja Ukrainan assosiaatiosopimuksesta järjestetyn kansanäänestyksen tuloksista.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö