Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/2611(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : O-000055/2016

Előterjesztett szövegek :

O-000055/2016 (B8-0352/2016)

Viták :

PV 12/04/2016 - 4
CRE 12/04/2016 - 4

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :


Jegyzőkönyv
2016. április 12., Kedd - Strasbourg

4. Az európai mezőgazdasági ágazat válságának enyhítését célzó intézkedések (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000055/2016) felteszi: Czesław Adam Siekierski, az AGRI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az európai mezőgazdasági ágazat válságának enyhítését célzó intézkedések (2016/2611(RSP)) (B8-0352/2016)

Czesław Adam Siekierski kifejti a kérdést.

Phil Hogan (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Albert Deß, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Paolo De Castro, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, James Nicholson, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, és Jan Huitema, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Alexander Graf LAMBSDORFF alelnök

Felszólal: Maria Lidia Senra Rodríguez, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Martin Häusling, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, John Stuart Agnew, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Edouard Ferrand, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, Michel Dantin, Eric Andrieu, Beata Gosiewska, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, Ulrike Müller, Luke Ming Flanagan, Maria Heubuch, Mara Bizzotto, Georgios Epitideios, Herbert Dorfmann, Clara Eugenia Aguilera García, Richard Ashworth, Jasenko Selimovic, Estefanía Torres Martínez, Bronis Ropė, Mairead McGuinness, Viorica Dăncilă, Zbigniew Kuźmiuk, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Hilde Vautmans, Hannu Takkula, Matt Carthy, Esther Herranz García, Maria Noichl, Jørn Dohrmann, Daniel Buda, Marc Tarabella, Bas Belder, Elisabeth Köstinger, Paul Brannen, Marijana Petir, Nicola Caputo, Annie Schreijer-Pierik és Sofia Ribeiro.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Peter Jahr, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić és Seán Kelly.

Felszólal: Phil Hogan.

A vitát berekesztik.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI alelnök

Felszólal: Ana Gomes, aki arra kéri Martin Schulz elnököt, hogy lépjen kapcsolatba az angolai hatóságokkal egy, az angolai demokráciáért harcoló aktivista csoport elítélése ellen és a csoport egy tagja, Nuno Dala ügyében, aki jelenleg éhségsztrájkot tart. (Az elnök megígéri, hogy továbbítja a kérést.), Piernicola Pedicini, aki arról tájékoztat, hogy Gianroberto Casaleggio, a „Movimento 5 Stelle” egyik alapítója halála miatti gyász jeleként az EFDD képviselőcsoport olasz tagjai nem fognak felszólalni a mai viták során. (Az elnök részvétét fejezi ki a csoport tagjainak), és Olaf Stuger, az Európai Unió és Ukrajna közötti társulási megállapodásról április 6-án Hollandiában tartott népszavazás eredményéről.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat