Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/2611(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000055/2016

Pateikti tekstai :

O-000055/2016 (B8-0352/2016)

Debatai :

PV 12/04/2016 - 4
CRE 12/04/2016 - 4

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Protokolas
Antradienis, 2016 m. balandžio 12 d. - Strasbūras

4. Krizei žemės ūkio sektoriuje sušvelninti skirtos priemonės (diskusijos)
Stenograma

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000055/2016), kurį pateikė Czesław Adam Siekierski AGRI komiteto vardu Komisijai: Krizei žemės ūkio sektoriuje sušvelninti skirtos priemonės (2016/2611(RSP)) (B8-0352/2016)

Czesław Adam Siekierski pristatė klausimą.

Phil Hogan (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Albert Deß PPE frakcijos vardu, Paolo De Castro S&D frakcijos vardu, James Nicholson ECR frakcijos vardu ir Jan Huitema ALDE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL frakcijos vardu, Martin Häusling Verts/ALE frakcijos vardu, John Stuart Agnew EFDD frakcijos vardu, Edouard Ferrand ENF frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Diane Dodds, Michel Dantin, Eric Andrieu, Beata Gosiewska (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Ulrike Müller, Luke Ming Flanagan, Maria Heubuch, Mara Bizzotto, Georgios Epitideios, Herbert Dorfmann, Clara Eugenia Aguilera García, Richard Ashworth, Jasenko Selimovic, Estefanía Torres Martínez, Bronis Ropė, Mairead McGuinness, Viorica Dăncilă, Zbigniew Kuźmiuk (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Hilde Vautmans), Hannu Takkula, Matt Carthy, Esther Herranz García, Maria Noichl, Jørn Dohrmann, Daniel Buda, Marc Tarabella, Bas Belder, Elisabeth Köstinger, Paul Brannen, Marijana Petir, Nicola Caputo, Annie Schreijer-Pierik ir Sofia Ribeiro.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Peter Jahr, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić ir Seán Kelly.

Kalbėjo Phil Hogan.

Diskusijos baigtos.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Ana Gomes, ji paprašė, kad Pirmininkas Martino Schulz kreiptųsi į Angolos valdžios institucijas dėl nuosprendžio Angolos kovotojų už demokratiją grupės nariams ir dėl vieno iš grupės narių, Nuno Dala, kuris šiuo metu paskelbė bado streiką, padėties (pirmininkas pažadėjo perduoti prašymą), Piernicola Pedicini pranešė, kad dėl Gianroberto Casaleggio, kuris buvo vienas iš partijos „Movimento 5 Stelle“ Italijoje steigėjų, mirties EFDD nariai nedalyvaus šią dieną vyksiančiose diskusijose kaip gedulo ženklas (pirmininkas pakartotinai išreiškė užuojautą frakcijos nariams) ir Olaf Stuger dėl trečiadienį, balandžio 6 d. Nyderlanduose įvykusio referendumo dėl ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo rezultatų.

Teisinė informacija - Privatumo politika