Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2611(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000055/2016

Texte depuse :

O-000055/2016 (B8-0352/2016)

Dezbateri :

PV 12/04/2016 - 4
CRE 12/04/2016 - 4

Voturi :

Texte adoptate :


Proces-verbal
Marţi, 12 aprilie 2016 - Strasbourg

4. Criza de pe piața agricolă (dezbatere)
Stenograma

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000055/2016) adresată de Czesław Adam Siekierski, în numele Comisiei AGRI, Comisiei: Măsuri în vederea atenuării crizei din sectorul agricol european (2016/2611(RSP)) (B8-0352/2016)

Czesław Adam Siekierski a dezvoltat întrebarea.

Phil Hogan (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Albert Deß, în numele Grupului PPE, Paolo De Castro, în numele Grupului S&D, James Nicholson, în numele Grupului ECR, și Jan Huitema, în numele Grupului ALDE.

A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vicepreședinte

Au intervenit: Maria Lidia Senra Rodríguez, în numele Grupului GUE/NGL, Martin Häusling, în numele Grupului Verts/ALE, John Stuart Agnew, în numele Grupului EFDD, Edouard Ferrand, în numele Grupului ENF, Diane Dodds, neafiliată, Michel Dantin, Eric Andrieu, Beata Gosiewska, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Ulrike Müller, Luke Ming Flanagan, Maria Heubuch, Mara Bizzotto, Georgios Epitideios, Herbert Dorfmann, Clara Eugenia Aguilera García, Richard Ashworth, Jasenko Selimovic, Estefanía Torres Martínez, Bronis Ropė, Mairead McGuinness, Viorica Dăncilă, Zbigniew Kuźmiuk, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Hilde Vautmans, Hannu Takkula, Matt Carthy, Esther Herranz García, Maria Noichl, Jørn Dohrmann, Daniel Buda, Marc Tarabella, Bas Belder, Elisabeth Köstinger, Paul Brannen, Marijana Petir, Nicola Caputo, Annie Schreijer-Pierik și Sofia Ribeiro.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Peter Jahr, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić și Seán Kelly.

A intervenit Phil Hogan.

Dezbaterea s-a încheiat.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Vicepreședinte

Au intervenit: Ana Gomes, care a solicitat Președintelui Martin Schulz să intervină pe lângă autoritățile angoleze împotriva condamnării unui grup de militanți pentru democrație din Angola și cu privire la situația lui Nuno Dala, unul dintre membrii acesteia, în prezent în greva foamei (Președintele s-a angajat să transmită această solicitare), Piernicola Pedicini, pentru a comunica că, în semn de doliu în urma decesului lui Gianroberto Casaleggio, co-fondator al „Movimento 5 Stelle” din Italia, membrii italieni ai Grupului EFDD nu vor lua cuvântul în timpul dezbaterilor de astăzi (Președintele a transmis din nou condoleanțe membrilor grupului), și Olaf Stuger, cu privire la rezultatele referendumului privind acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Ukraina, care a avut loc miercuri, 6 aprilie, în Țările de Jos.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate