Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0128(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0010/2016

Ingediende teksten :

A8-0010/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 12/04/2016 - 5.1
CRE 12/04/2016 - 5.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0094

Notulen
Dinsdag 12 april 2016 - Straatsburg

5.1. Goederen van oorsprong uit bepaalde ACS-staten ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot toepassing van de regelingen voor goederen van oorsprong uit bepaalde staten behorende tot de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), die zijn opgenomen in overeenkomsten tot instelling van, of leidende tot instelling van, een economische partnerschapsovereenkomst (herschikking) [COM(2015)0282 - C8-0154/2015 - 2015/0128(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Jarosław Wałęsa (A8-0010/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2016)0094)

Het woord werd gevoerd door:

Jarosław Wałęsa (rapporteur), vóór de stemming.

Juridische mededeling - Privacybeleid