Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2091(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0052/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0052/2016

Συζήτηση :

PV 11/04/2016 - 25
CRE 11/04/2016 - 25

Ψηφοφορία :

PV 12/04/2016 - 5.17
CRE 12/04/2016 - 5.17
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0110

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο

5.17. Εξωτερική διάσταση της ΚΑΠ, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών συμφωνιών (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τους κοινούς κανόνες ενόψει της εφαρμογής της εξωτερικής διάστασης της ΚΑΠ, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών συμφωνιών [2015/2091(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Linnéa Engström (A8-0052/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0110)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου