Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 12. huhtikuuta 2016 - Strasbourg

5. Äänestykset
Sanatarkat istuntoselostukset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


5.1. Tietyistä AKT-valtioista peräisin olevat tuotteet ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

5.2. Tanskan ja Grönlannin kanssa tehty kalastuskumppanuussopimus: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

5.3. EU:n ja Macaon välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

5.4. Yleisen verokannan vähimmäistaso yhteisessä arvonlisäverojärjestelmässä * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

5.5. Brasilian ja Europolin välistä strategista yhteistyötä koskeva sopimus * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

5.6. Hermann Winklerin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

5.7. Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimus: kalastukseen liittyvät näkökulmat (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

5.8. Jalostuseläimet ja niiden sukusolut ja alkiot ***I (äänestys)

5.9. Välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen (äänestys)

5.10. Vuosikertomukset 2012–2013 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista (äänestys)

5.11. Sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskeva ohjelma (äänestys)

5.12. Kohti parempaa sisämarkkinasääntelyä (äänestys)

5.13. EU-asioiden oppiminen koulussa (äänestys)

5.14. Erasmus+ ja muut välineet ammatillisen koulutuksen liikkuvuuden edistämiseksi (äänestys)

5.15. EU:n rooli kansainvälisissä rahoitus-, valuutta- ja sääntelylaitoksissa ja -elimissä (äänestys)

5.16. Pienimuotoinen rannikkokalastus kalastuksesta riippuvaisilla alueilla (äänestys)

5.17. YKP:n ulkoinen ulottuvuus, kalastussopimukset mukaan lukien (äänestys)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö