Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2016. gada 12. aprīlis - Strasbūra

5. Balsošanas laiks
Stenogramma

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


5.1. Dažu ĀKK valstu izcelsmes izstrādājumi ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

5.2. Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ar Dāniju un Grenlandi – zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

5.3. ES un Makao nolīgums par konkrētiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

5.4. PVN minimālā pamatlikme * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

5.5. Nolīgums par stratēģisko sadarbību starp Brazīliju un Eiropolu * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

5.6. Pieprasījums atcelt Hermann Winkler imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

5.7. ANO Jūras tiesību konvencija – zivsaimniecības aspekti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

5.8. Vaislas dzīvnieki un to reproduktīvie produkti ***I (balsošana)

5.9. Stāvoklis Vidusjūras reģionā un vajadzība pēc ES holistiskas pieejas migrācijas jomā (balsošana)

5.10. 2012. un 2013. gada ziņojumi par subsidiaritāti un proporcionalitāti (balsošana)

5.11. Normatīvās atbilstības un izpildes programma (balsošana)

5.12. Virzība uz labāku vienotā tirgus regulējumu (balsošana)

5.13. Mācīšanās par ES skolā (balsošana)

5.14. "Erasmus+" un citi instrumenti mobilitātes veicināšanai profesionālajā izglītībā un apmācībā (balsošana)

5.15. ES loma starptautisko finanšu, monetāro un regulatīvo iestāžu un institūciju satvarā (balsošana)

5.16. Piekrastes mazapjoma zveja no zvejas atkarīgos reģionos (balsošana)

5.17. KZP ārējā dimensija, tostarp nolīgumi zivsaimniecības nozarē (balsošana)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika