Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 12 aprilie 2016 - Strasbourg

6. Explicații privind votul
CRE

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Raport Norica Nicolai - A8-0042/2016
Daniel Hannan, Maria Lidia Senra Rodríguez, Stanislav Polčák și Andrejs Mamikins

Raport Roberta Metsola și Cécile Kashetu Kyenge - A8-0066/2016
Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Steven Woolfe și Andrejs Mamikins

Raport Sajjad Karim - A8-0301/2015
Krisztina Morvai, Monica Macovei și Andrejs Mamikins

Raport Sylvia-Yvonne Kaufmann - A8-0208/2015
Stefano Maullu, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Seán Kelly și Andrejs Mamikins

Raport Anneleen Van Bossuyt - A8-0278/2015
Krisztina Morvai, Catherine Stihler, Jiří Pospíšil, Seán Kelly și Andrejs Mamikins

Raport Damian Drăghici - A8-0021/2016
Krisztina Morvai, Jan Zahradil, Michela Giuffrida, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Catherine Stihler, Jiří Pospíšil, Momchil Nekov, Marek Jurek, Seán Kelly, Steven Woolfe și Andrejs Mamikins

Raport Ernest Maragall - A8-0049/2016
Monica Macovei, Krisztina Morvai, Catherine Stihler, Michela Giuffrida, Branislav Škripek, Tania González Peñas, Ilhan Kyuchyuk, Jiří Pospíšil, Theodoros Zagorakis, Momchil Nekov și Andrejs Mamikins

Raport Sylvie Goulard - A8-0027/2016
Monica Macovei, Krisztina Morvai și Andrejs Mamikins

Raport Ruža Tomašić - A8-0044/2016
Maria Lidia Senra Rodríguez, Michela Giuffrida, Estefanía Torres Martínez, Andrejs Mamikins și Seán Kelly

Raport Linnéa Engström - A8-0052/2016
Michela Giuffrida și Andrejs Mamikins.

Notă juridică - Politica de confidențialitate