Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 12 април 2016 г. - Страсбург

11. Поправки (член 231 от Правилника за дейността)

Поправките (P8_TA(2015)0439(COR01) и P8_TA(2015)0440(COR01)) бяха обявени на пленарното заседание вчера (точка 9 от протокола от 11.4.2016 г).

Тъй като поправките не са предмет на искане за подлагане на гласуване от страна на политическа група или на най-малко четиридесет членове на ЕП, съгласно член 231, параграф 4 от Правилника на дейността, те се считат за приети.

Правна информация - Политика за поверителност