Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο

11. Διορθωτικά (άρθρο 231 του Κανονισμού)

Τα διορθωτικά (P8_TA(2015)0439(COR01) και P8_TA(2015)0440(COR01)) ανακοινώθηκαν στην Ολομέλεια χθές (σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.4.2016).

Επειδή καμία πολιτική ομάδα ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτές δεν υπέβαλαν αίτηση να τεθούν σε ψηφοφορία τα διορθωτικά, σύμφωνα με το άρθρο 231 παράγραφος 4 του Κανονισμού, τα διορθωτικά αυτά λογίζονται εγκριθέντα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου