Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 12 april 2016 - Strasbourg

11. Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen)

Rättelserna P8_TA(2015)0439(COR01) och P8_TA(2015)0440(COR01) hade tillkännagivits i kammaren under föregående dags sammanträde (punkt 9 i protokollet av den 11.4.2016).

Eftersom det inte hade begärts någon omröstning om dessa rättelser av någon politisk grupp eller minst 40 ledamöter (artikel 231.4 i arbetsordningen), ansågs de godkända.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy