Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 12. april 2016 - Strasbourg

12. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

V skladu s členom 105(6) Poslovnika je predsednik konference predsednikov odborov predsednika Parlamenta obvestil, da ni bilo nobenega ugovora glede:

Priporočilo odbora IMCO, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 5. aprila 2016 o popravku Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije (2016/2639(DEA)) (B8-0452/2016).

Če v štiriindvajsetih urah priporočilu ne nasprotuje politična skupina ali najmanj štirideset poslancev, se šteje za sprejeto. V nasprotnem primeru se o njem glasuje.

Priporočilo je v času tega delnega zasedanja na voljo na spletnem mestu Europarl.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov