Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 12. dubna 2016 - Štrasburk

15. Situace v Náhorním Karabachu (rozprava)
CRE

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Náhorním Karabachu (2016/2650(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Petras Auštrevičius za skupinu ALDE, Josu Juaristi Abaunz za skupinu GUE/NGL, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Jonathan Arnott za skupinu EFDD, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Jaromír Štětina, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Frank Engel, Andi Cristea, Sajjad Karim, Ramona Nicole Mănescu, Boris Zala a Eleni Theocharous.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Eduard Kukan, Costas Mavrides a Marek Jurek.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupila Federica Mogherini.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí