Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 12 kwietnia 2016 r. - Strasburg

15. Sytuacja w Górskim Karabachu (debata)
CRE

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Górskim Karabachu (2016/2650(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Petras Auštrevičius w imieniu grupy ALDE, Josu Juaristi Abaunz w imieniu grupy GUE/NGL, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Jaromír Štětina, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Frank Engel, Andi Cristea, Sajjad Karim, Ramona Nicole Mănescu, Boris Zala i Eleni Theocharous.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Eduard Kukan, Costas Mavrides i Marek Jurek.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrała Federica Mogherini.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności