Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 12 april 2016 - Strasbourg

15. Situationen i Nagorno-Karabach (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Nagorno-Karabach (2016/2650(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Petras Auštrevičius för ALDE-gruppen, Josu Juaristi Abaunz för GUE/NGL-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Jaromír Štětina, Bogusław Liberadzki, Angel Dzhambazki, Frank Engel, Andi Cristea, Sajjad Karim, Ramona Nicole Mănescu, Boris Zala och Eleni Theocharous.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eduard Kukan, Costas Mavrides och Marek Jurek.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy