Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 12. dubna 2016 - Štrasburk

16. Politická dohoda o spolupráci mezi EU a Kubou (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Politická dohoda o spolupráci mezi EU a Kubou (2016/2651(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Francisco José Millán Mon za skupinu PPE, Ramón Jáuregui Atondo za skupinu S&D, Bas Belder za skupinu ECR, Pavel Telička za skupinu ALDE, Sofia Sakorafa za skupinu GUE/NGL, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Davor Ivo Stier, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jarosław Wałęsa a Norbert Neuser.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Brian Hayes, Notis Marias a Marina Albiol Guzmán.

Vystoupila Federica Mogherini.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí