Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 12. april 2016 - Strasbourg

16. Aftale om politisk dialog og samarbejde mellem EU og Cuba (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Aftale om politisk dialog og samarbejde mellem EU og Cuba (2016/2651(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Francisco José Millán Mon for PPE-Gruppen, Ramón Jáuregui Atondo for S&D-Gruppen, Bas Belder for ECR-Gruppen, Pavel Telička for ALDE-Gruppen, Sofia Sakorafa for GUE/NGL-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Davor Ivo Stier, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jarosław Wałęsa og Norbert Neuser.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Brian Hayes, Notis Marias og Marina Albiol Guzmán.

Indlæg af Federica Mogherini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik