Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 12 april 2016 - Straatsburg

16. Politieke en samenwerkingsovereenkomst EU-Cuba (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Politieke en samenwerkingsovereenkomst EU-Cuba (2016/2651(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Francisco José Millán Mon, namens de PPE-Fractie, Ramón Jáuregui Atondo, namens de S&D-Fractie, Bas Belder, namens de ECR-Fractie, Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, Sofia Sakorafa, namens de GUE/NGL-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Davor Ivo Stier, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jarosław Wałęsa en Norbert Neuser.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Brian Hayes, Notis Marias en Marina Albiol Guzmán.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid