Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 12 kwietnia 2016 r. - Strasburg

16. Porozumienie polityczne i o współpracy UE-Kuba (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Porozumienie polityczne i o współpracy UE-Kuba (2016/2651(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Francisco José Millán Mon w imieniu grupy PPE, Ramón Jáuregui Atondo w imieniu grupy S&D, Bas Belder w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Sofia Sakorafa w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Davor Ivo Stier, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jarosław Wałęsa i Norbert Neuser.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Brian Hayes, Notis Marias i Marina Albiol Guzmán.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności