Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 12. apríla 2016 - Štrasburg

16. Dohoda o politike a spolupráci medzi EÚ a Kubou (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Dohoda o politike a spolupráci medzi EÚ a Kubou (2016/2651(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Francisco José Millán Mon v mene skupiny PPE, Ramón Jáuregui Atondo v mene skupiny S&D, Bas Belder v mene skupiny ECR, Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Sofia Sakorafa v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Davor Ivo Stier, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jarosław Wałęsa a Norbert Neuser.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Brian Hayes, Notis Marias a Marina Albiol Guzmán.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia