Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 12 april 2016 - Strasbourg

16. Avtal om politisk dialog och samarbete mellan EU och Kuba (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Avtal om politisk dialog och samarbete mellan EU och Kuba (2016/2651(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Francisco José Millán Mon för PPE-gruppen, Ramón Jáuregui Atondo för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Sofia Sakorafa för GUE/NGL-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Davor Ivo Stier, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jarosław Wałęsa och Norbert Neuser.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Brian Hayes, Notis Marias och Marina Albiol Guzmán.

Talare: Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy