Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2272(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0069/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0069/2016

Συζήτηση :

PV 12/04/2016 - 17
CRE 12/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 13/04/2016 - 11.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0120

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο

17. Η ΕΕ σε ένα μεταλλασσόμενο παγκόσμιο περιβάλλον - ένας πιο συνδεδεμένος, αμφιλεγόμενος και σύνθετος κόσμος (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την ΕΕ σε ένα μεταλλασσόμενο παγκόσμιο περιβάλλον - ένας πιο συνδεδεμένος, αμφιλεγόμενος και σύνθετος κόσμος [2015/2272(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Sandra Kalniete (A8-0069/2016)

Η Sandra Kalniete παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Παρεμβαίνουν οι Brian Hayes (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ilhan Kyuchyuk, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, James Carver, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Mark Demesmaeker, Paavo Väyrynen, Andrej Plenković και Liisa Jaakonsaari.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Georgi Pirinski και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Federica Mogherini και Sandra Kalniete.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.4.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου