Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2220(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0051/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0051/2016

Συζήτηση :

PV 12/04/2016 - 18
CRE 12/04/2016 - 18

Ψηφοφορία :

PV 13/04/2016 - 11.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0121

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο

18. Εφαρμογή και επανεξέταση της στρατηγικής ΕΕ-Κεντρικής Ασίας (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και επανεξέταση της στρατηγικής ΕΕ-Κεντρικής Ασίας [2015/2220(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Tamás Meszerics (A8-0051/2016)

Ο Tamás Meszerics παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Παρεμβαίνουν οι Julie Girling (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Eduard Kukan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Karol Karski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ilhan Kyuchyuk, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, James Carver, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Ramona Nicole Mănescu, Andrejs Mamikins, Joachim Zeller και Brando Benifei.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Federica Mogherini και Tamás Meszerics.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.4.2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου