Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Teisipäev, 12. aprill 2016 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Olukord Vahemerel ja vajadus töötada välja ELi terviklik rändekäsitus (arutelu)
 4.Euroopa põllumajandussektori kriisi leevendusmeetmed (arutelu)
 5.Hääletused
  
5.1.Teatavatest AKV riikidest pärit tooted ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.2.Taani ja Gröönimaaga sõlmitud kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.3.ELi ja Macau vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.4.Minimaalne harilik käibemaksumäär * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.5.Brasiilia ja Europoli vaheline strateegilise koostöö kokkulepe * (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.6.Hermann Winkleri puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.7.Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsiooni kalandusalased aspektid (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
5.8.Aretusloomad ja aretusmaterjal ***I (hääletus)
  
5.9.Olukord Vahemerel ja vajadus töötada välja ELi terviklik rändekäsitus (hääletus)
  
5.10.Subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevad 2012.–2013. aasta aruanded (hääletus)
  
5.11.Õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programm (hääletus)
  
5.12.Ühtse turu tulevane parem reguleerimine (hääletus)
  
5.13.ELi käsitlev õpe koolides (hääletus)
  
5.14.Erasmus+ ja teised vahendid liikuvuse edendamiseks kutsehariduses ja -koolituses (hääletus)
  
5.15.ELi roll rahvusvaheliste finants-, rahandus- ja reguleerivate asutuste ja organite raamistikus (hääletus)
  
5.16.Väikesemahuline rannapüük kalapüügist sõltuvates piirkondades (hääletus)
  
5.17.Ühise kalanduspoliitika välismõõde ja kalanduskokkulepped (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 9.Terrorismivastane võitlus pärast hiljutisi terrorirünnakuid (arutelu)
 10.Praeguste maksupettuse- ja rahapesuvastaste meetmete tõhusus seoses hiljutise Panama dokumendilekkega (arutelu)
 11.Parandused (kodukorra artikkel 231)
 12.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 13.Riikliku maksustamise läbipaistvuse küsimuses vastu võetud otsused (arutelu)
 14.Ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhiaspektid ja põhivalikud (ELi lepingu artikkel 36) (arutelu)
 15.Olukord Mägi-Karabahhis (arutelu)
 16.ELi ja Kuuba poliitilise dialoogi ja koostööleping (arutelu)
 17.EL muutuvas maailmas, mis on üha ühendatum, vaidlustatum ja keerukam (arutelu)
 18.ELi Kesk-Aasia strateegia rakendamine ja läbivaatamine (arutelu)
 19.Järgmise istungi päevakord
 20.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (220 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (3304 kb) 
 
Protokoll (192 kb) Kohalolijate nimekiri (37 kb) Hääletuste tulemused (40 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (153 kb) 
 
Protokoll (275 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (748 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (2766 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika