Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Tiistai 12. huhtikuuta 2016 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen (keskustelu)
 4.Toimenpiteet Euroopan maatalousalan kriisin lieventämiseksi (keskustelu)
 5.Äänestykset
  
5.1.Tietyistä AKT-valtioista peräisin olevat tuotteet ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.2.Tanskan ja Grönlannin kanssa tehty kalastuskumppanuussopimus: kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.3.EU:n ja Macaon välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.4.Yleisen verokannan vähimmäistaso yhteisessä arvonlisäverojärjestelmässä * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.5.Brasilian ja Europolin välistä strategista yhteistyötä koskeva sopimus * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.6.Hermann Winklerin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.7.Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimus: kalastukseen liittyvät näkökulmat (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
5.8.Jalostuseläimet ja niiden sukusolut ja alkiot ***I (äänestys)
  
5.9.Välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen (äänestys)
  
5.10.Vuosikertomukset 2012–2013 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista (äänestys)
  
5.11.Sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskeva ohjelma (äänestys)
  
5.12.Kohti parempaa sisämarkkinasääntelyä (äänestys)
  
5.13.EU-asioiden oppiminen koulussa (äänestys)
  
5.14.Erasmus+ ja muut välineet ammatillisen koulutuksen liikkuvuuden edistämiseksi (äänestys)
  
5.15.EU:n rooli kansainvälisissä rahoitus-, valuutta- ja sääntelylaitoksissa ja -elimissä (äänestys)
  
5.16.Pienimuotoinen rannikkokalastus kalastuksesta riippuvaisilla alueilla (äänestys)
  
5.17.YKP:n ulkoinen ulottuvuus, kalastussopimukset mukaan lukien (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 9.Terrorismin vastainen toiminta viimeaikaisten terrori-iskujen jälkeen (keskustelu)
 10.Verovilpin ja rahanpesun vastaisten nykyisten toimien tehokkuus äskeisen Panaman tietovuodon valossa (keskustelu)
 11.Oikaisut (työjärjestyksen 231 artikla)
 12.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 13.Verotietojen julkisuudesta tehty päätös (keskustelu)
 14.Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan keskeiset näkökohdat ja perusvalinnat (SEU 36 artikla) (keskustelu)
 15.Vuoristo-Karabahin tilanne (keskustelu)
 16.EU:n ja Kuuban poliittinen ja yhteistyötä koskeva sopimus (keskustelu)
 17.EU muuttuvassa globaalissa toimintaympäristössä – yhteenliitetympi, kiistanalaisempi ja monimutkaisempi maailma (keskustelu)
 18.EU:n Keski-Aasian strategian täytäntöönpano ja uudelleentarkastelu (keskustelu)
 19.Seuraavan istunnon esityslista
 20.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (226 kb) Läsnäololista (64 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (3304 kb) 
 
Pöytäkirja (199 kb) Läsnäololista (37 kb) Äänestysten tulokset (41 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (170 kb) 
 
Pöytäkirja (282 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (757 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (2774 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö