Előző 
 Következő 
RCVVOTESPVTACRE
Jegyzőkönyv
2016. április 12., Kedd - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.A Földközi-tenger térségében kialakult helyzet és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés szükségessége (vita)
 4.Az európai mezőgazdasági ágazat válságának enyhítését célzó intézkedések (vita)
 5.Szavazások órája
  
5.1.Az AKCS-államok csoportjának egyes tagjaiból származó termékek ***I (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.2.Halászati partnerségi megállapodás Dániával és Grönlanddal: halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.3.Megállapodás az Európai Unió és Makaó között a légi közlekedés bizonyos kérdéseiről *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.4.A héa minimális általános mértéke * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.5.Megállapodás Brazília és az Europol között stratégiai együttműködésről * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.6.Kérelem Hermann Winkler mentelmi jogának felfüggesztésére (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.7.Az ENSZ tengerjogi egyezménye: halászati vonatkozások (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
5.8.A tenyészállatok és szaporítóanyagaik ***I (szavazás)
  
5.9.A Földközi-tenger térségében kialakult helyzet és a migrációval kapcsolatos átfogó uniós megközelítés szükségessége (szavazás)
  
5.10.A 2012. és 2013. évi éves jelentések a szubszidiaritásról és az arányosságról (szavazás)
  
5.11.Célravezető és hatásos szabályozásprogram (REFIT): helyzetkép és kilátások (szavazás)
  
5.12.Az egységes piaci szabályozás javítása felé (szavazás)
  
5.13.Az európai uniós ismeretek iskolai elsajátítása (szavazás)
  
5.14.Az Erasmus+ program és a szakoktatási és -képzési mobilitás támogatásának más eszközei (szavazás)
  
5.15.Az Unió szerepe a nemzetközi pénzügyi, monetáris és szabályozó intézményekben és testületekben (szavazás)
  
5.16.A part menti halászat a halászatból élő területeken (szavazás)
  
5.17.A közös halászati politika külső dimenziója, ideértve a halászati megállapodásokat is (szavazás)
 6.A szavazáshoz fűzött indokolások
 7.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 8.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 9.A terrorizmus elleni küzdelem a közelmúltbeli terrortámadásokat követően (vita)
 10.Az adókijátszás és pénzmosás elleni meglévő intézkedések hatékonysága a Panama-akták közelmúltbeli napvilágra kerülésének fényében (vita)
 11.Helyesbítések (az eljárási szabályzat 231. cikke)
 12.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 13.Az adózás nyilvánosság általi átláthatóságáról elfogadott határozat (vita)
 14.A közös kül- és biztonságpolitika, valamint a közös biztonság- és védelempolitika fő szempontjai és alapvető választásai lehetőségei (az EUSZ 36. cikke) (vita)
 15.A hegyi-karabahi helyzet (vita)
 16.Az EU és Kuba közötti politikai és együttműködési megállapodás (vita)
 17.Az Unió szerepe a változó globális környezetben: egy összekapcsoltabb, feszültségekkel teli és összetettebb világban (vita)
 18.Az EU Közép-Ázsiára vonatkozó stratégiájának végrehajtása és felülvizsgálata (vita)
 19.A következő ülésnap napirendje
 20.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
Jegyzőkönyv (230 kb) Jelenléti ív (64 kb)    Név szerinti szavazás eredménye (3304 kb) 
 
Jegyzőkönyv (200 kb) Jelenléti ív (37 kb) A szavazások eredménye (43 kb) Név szerinti szavazás eredménye (159 kb) 
 
Jegyzőkönyv (288 kb) Jelenléti ív (62 kb) A szavazások eredménye (771 kb) Név szerinti szavazás eredménye (2770 kb) 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat