Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Protokolas
Antradienis, 2016 m. balandžio 12 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Padėtis Viduržemio jūros regione ir poreikis nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją (diskusijos)
 4.Krizei žemės ūkio sektoriuje sušvelninti skirtos priemonės (diskusijos)
 5.Balsuoti skirtas laikas
  
5.1.Tam tikrų AKR valstybių kilmės produktai ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.2.Žvejybos partnerystės susitarimas su Danija ir Grenlandija: žvejybos galimybės ir finansinis įnašas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.3.Europos Sąjungos ir Makao susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.4.Pridėtinės vertės mokesčio minimalus standartinis tarifas * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.5.Brazilijos Federacinės Respublikos ir Europolo strateginio bendradarbiavimo susitarimas * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.6.Prašymas atšaukti Hermanno Winklerio (Hermann Winkler) imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.7.Su žvejyba susiję klausimai Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijoje (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.8.Veisliniai gyvūnai ir jų genetinės medžiagos produktai ***I (balsavimas)
  
5.9.Padėtis Viduržemio jūros regione ir poreikis nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją (balsavimas)
  
5.10.Metinės 2012–2013 m. subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo ataskaitos (balsavimas)
  
5.11.Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programa. (balsavimas)
  
5.12.Bendrosios rinkos reglamentavimo gerinimas (balsavimas)
  
5.13.Mokymasis apie ES mokyklose (balsavimas)
  
5.14.Programa „Erasmus+“ ir kitos priemonės judumui skatinti profesinio rengimo ir mokymo srityje (balsavimas)
  
5.15.ES vaidmuo tarptautinėse finansų, pinigų ir reguliavimo institucijose ir įstaigose (balsavimas)
  
5.16.Mažos apimties priekrantės žvejyba nuo žuvininkystės priklausomose vietovėse (balsavimas)
  
5.17.BŽP išorės aspektas, įskaitant žvejybos susitarimus (balsavimas)
 6.Paaiškinimai dėl balsavimo
 7.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 8.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 9.Kova su terorizmu po naujausių teroristinių išpuolių (diskusijos)
 10.Esamų kovos su mokestinių sukčiavimu ir pinigų plovimu priemonių veiksmingumas atsižvelgiant į neseniai paviešintus Panamos dokumentus (diskusijos)
 11.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)
 12.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 13.Priimtas sprendimas dėl valstybinių mokesčių skaidrumo (diskusijos)
 14.Pagrindiniai bendros užsienio ir saugumo politikos aspektai, esminiai pasirinkimai, įskaitant bendrą saugumo ir gynybos politiką (ES sutarties 36 straipsnis) (diskusijos)
 15.Padėtis Kalnų Karabache (diskusijos)
 16.ES ir Kubos politinis ir bendradarbiavimo susitarimas (diskusijos)
 17.ES kintančioje pasaulinėje aplinkoje. Labiau tarpusavyje sujungtas, prieštaringesnis ir sudėtingesnis pasaulis (diskusijos)
 18.ES Vidurinės Azijos strategijos įgyvendinimas ir peržiūra (diskusijos)
 19.Kito posėdžio darbotvarkė
 20.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
Protokolas (221 kb) Dalyvių sąrašas (64 kb)    Rezultāti balsošanai pēc saraksta (3304 kb) 
 
Protokolas (224 kb) Dalyvių sąrašas (37 kb) Balsavimo rezultatai (41 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (163 kb) 
 
Protokolas (285 kb) Dalyvių sąrašas (63 kb) Balsavimo rezultatai (781 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (2988 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika