Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols
Otrdiena, 2016. gada 12. aprīlis - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 3.Stāvoklis Vidusjūras reģionā un vajadzība pēc ES holistiskas pieejas migrācijas jomā (debates)
 4.Pasākumi krīzes mazināšanai Eiropas lauksaimniecības nozarē (debates)
 5.Balsošanas laiks
  
5.1.Dažu ĀKK valstu izcelsmes izstrādājumi ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.2.Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē ar Dāniju un Grenlandi – zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.3.ES un Makao nolīgums par konkrētiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.4.PVN minimālā pamatlikme * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.5.Nolīgums par stratēģisko sadarbību starp Brazīliju un Eiropolu * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.6.Pieprasījums atcelt Hermann Winkler imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.7.ANO Jūras tiesību konvencija – zivsaimniecības aspekti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.8.Vaislas dzīvnieki un to reproduktīvie produkti ***I (balsošana)
  
5.9.Stāvoklis Vidusjūras reģionā un vajadzība pēc ES holistiskas pieejas migrācijas jomā (balsošana)
  
5.10.2012. un 2013. gada ziņojumi par subsidiaritāti un proporcionalitāti (balsošana)
  
5.11.Normatīvās atbilstības un izpildes programma (balsošana)
  
5.12.Virzība uz labāku vienotā tirgus regulējumu (balsošana)
  
5.13.Mācīšanās par ES skolā (balsošana)
  
5.14."Erasmus+" un citi instrumenti mobilitātes veicināšanai profesionālajā izglītībā un apmācībā (balsošana)
  
5.15.ES loma starptautisko finanšu, monetāro un regulatīvo iestāžu un institūciju satvarā (balsošana)
  
5.16.Piekrastes mazapjoma zveja no zvejas atkarīgos reģionos (balsošana)
  
5.17.KZP ārējā dimensija, tostarp nolīgumi zivsaimniecības nozarē (balsošana)
 6.Balsojumu skaidrojumi
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 8.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 9.Terorisma apkarošana pēc nesenajiem teroristu uzbrukumiem (debates)
 10.Pašreizējo izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pasākumu efektivitāte, ņemot vērā "Panamas dokumentu" neseno nonākšanu atklātībā (debates)
 11.Kļūdu labojumi (Reglamenta 231. pants)
 12.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 13.Lēmumi, kas pieņemti par nodokļu publisku pārredzamību (debates)
 14.Kopējās ārpolitikas un drošības politikas un kopējās drošības un aizsardzības politikas būtiskākie aspekti un pamatvirzienu izvēle (LES 36. pants) (debates)
 15.Stāvoklis Kalnu Karabahā (debates)
 16.ES un Kubas politiskais un sadarbības nolīgums (debates)
 17.ES mainīgā globālā vidē — saistītāka, strīdīgāka un sarežģītāka pasaule (debates)
 18.ES un Vidusāzijas stratēģijas īstenošana un pārskatīšana (debates)
 19.Nākamās sēdes darba kārtība
 20.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (227 kb) Apmeklējumu reģistrs (64 kb)    Rezultāti balsošanai pēc saraksta (3304 kb) 
 
Protokols (195 kb) Apmeklējumu reģistrs (37 kb) Balsošanas rezultāti (42 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (164 kb) 
 
Protokols (283 kb) Apmeklējumu reģistrs (64 kb) Balsošanas rezultāti (792 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (2854 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika