Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Minuti
It-Tlieta, 12 ta' April 2016 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa ta' approċċ olistiku tal-UE għall-migrazzjoni (dibattitu)
 4.Miżuri biex tiġi mitigata l-kriżi fis-settur tal-agrikoltura Ewropea (dibattitu)
 5.Ħin tal-votazzjonijiet
  
5.1.Prodotti li joriġinaw f'ċerti stati AKP ***I (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.2.Ftehim ta' Sħubija mad-Danimarka u l-Groenlandja: opportunitajiet tas-sajd u kontribuzzjoni finanzjarja *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.3.Ftehim UE-Makaw dwar ċerti aspetti tas-servizzi tal-ajru *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.4.Rata standard minima tal-VAT * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.5.Ftehim dwar Kooperazzjoni Strateġika bejn ir-Repubblika Federattiva tal-Brażil u l-Europol * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.6.Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Hermann Winkler (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.7.Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Dritt tal-Baħar: l-aspetti relatati mas-sajd (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
5.8.Annimali għat-tnissil u l-prodotti ġerminali tagħhom ***I (votazzjoni)
  
5.9.Is-sitwazzjoni fil-Mediterran u l-ħtieġa ta' approċċ olistiku tal-UE għall-migrazzjoni (votazzjoni)
  
5.10.Rapporti annwali 2012-2013 dwar is-sussidjarjetà u l-proporzjonalità (votazzjoni)
  
5.11.Programm dwar l-Idoneità u l-Prestazzjoni tar-Regolamentazzjoni (votazzjoni)
  
5.12.Lejn regolamentazzjoni mtejba tas-suq uniku (votazzjoni)
  
5.13.It-tagħlim tal-UE fl-iskejjel (votazzjoni)
  
5.14.Erasmus+ u għodod oħra biex titħeġġeġ il-mobbiltà fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (votazzjoni)
  
5.15.Ir-rwol tal-UE fil-qafas tal-istituzzjonijiet u l-korpi internazzjonali finanzjarji, monetarji u regolatorji (votazzjoni)
  
5.16.Innovazzjoni u diversifikazzjoni tas-sajd kostali artiġjanali fir-reġjuni li jiddependu mis-sajd (votazzjoni)
  
5.17.Id-dimensjoni esterna tal-PKS, inklużi l-Ftehimiet dwar is-Sajd (votazzjoni)
 6.Spjegazzjonijiet tal-vot
 7.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 8.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 9.Il-ġlieda kontra t-terroriżmu wara l-attakki terroristiċi reċenti (dibattitu)
 10.L-effikaċja tal-miżuri eżistenti kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-ħasil tal-flus fid-dawl tar-revelazzjonijiet riċenti ta' Panama Papers (dibattitu)
 11.Rettifiki (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)
 12.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 13.Deċiżjoni adottata dwar it-trasparenza tat-taxxi pubbliċi (dibattitu)
 14.L-aspetti prinċipali u l-għażliet fundamentali tal-politika estera u ta' sigurtà komuni u tal-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni (Artikolu 36 TUE) (dibattitu)
 15.Is-sitwazzjoni fin-Nagorno-Karabakh (dibattitu)
 16.Ftehim politiku u ta' kooperazzjoni bejn l-UE u Kuba (dibattitu)
 17.L-UE f'ambjent globali jinbidel - dinja iktar konnessa, kontestata u kumplessa (dibattitu)
 18.Implimentazzjoni u rieżami tal-Istrateġija tal-UE għall-Asja Ċentrali (dibattitu)
 19.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 20.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (226 kb) Reġistru tal-attendenza (64 kb)    Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (3304 kb) 
 
Minuti (227 kb) Reġistru tal-attendenza (37 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (41 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (151 kb) 
 
Minuti (291 kb) Reġistru tal-attendenza (64 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (828 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (2833 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza