Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Dinsdag 12 april 2016 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.De situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie (debat)
 4.Maatregelen ter verzachting van de crisis in de Europese landbouw (debat)
 5.Stemmingen
  
5.1.Goederen van oorsprong uit bepaalde ACS-staten ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.2.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij met Denemarken en Groenland: vangstmogelijkheden en financiële tegenprestatie *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.3.Overeenkomst EU/Macau inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.4.Minimumhoogte van het normale btw-tarief * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.5.Overeenkomst inzake strategische samenwerking tussen Brazilië en Europol * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.6.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Hermann Winkler (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.7.Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee: visserijaspecten (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
5.8.Fokdieren en levende producten ervan ***I (stemming)
  
5.9.De situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie (stemming)
  
5.10.Jaarverslagen 2012-2013 over subsidiariteit en evenredigheid (stemming)
  
5.11.Programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (stemming)
  
5.12.Naar een verbeterde regelgeving inzake de interne markt (stemming)
  
5.13.Leren over de EU op school (stemming)
  
5.14.Erasmus+ en andere instrumenten om de mobiliteit bij beroepsopleiding en scholing te stimuleren (stemming)
  
5.15.De rol van de EU in het kader van de internationale financiële, monetaire en regelgevende instellingen en organen (stemming)
  
5.16.Ambachtelijke kustvisserij in regio's die afhankelijk zijn van de visserij (stemming)
  
5.17.Externe dimensie van het GVB, met inbegrip van de visserijovereenkomsten (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 9.Terrorismebestrijding na de recente terroristische aanslagen (debat)
 10.Doeltreffendheid van de bestaande maatregelen tegen belastingontduiking en witwassen van geld in het licht van de recente onthullingen in de "Panama Papers" (debat)
 11.Rectificaties (artikel 231 van het Reglement)
 12.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 13.Besluit over fiscale transparantie (debat)
 14.Voornaamste aspecten en fundamentele keuzen op het gebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (artikel 36 VEU) (debat)
 15.Situatie in Nagorno-Karabach (debat)
 16.Politieke en samenwerkingsovereenkomst EU-Cuba (debat)
 17.De EU in een veranderende mondiale omgeving - een meer geconnecteerde, gecontesteerde en complexe wereld (debat)
 18.Tenuitvoerlegging en herziening van de EU-strategie voor Centraal-Azië (debat)
 19.Agenda van de volgende vergadering
 20.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (225 kb) Presentielijst (64 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (3304 kb) 
 
Notulen (199 kb) Presentielijst (37 kb) Stemmingsuitslagen (40 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (152 kb) 
 
Notulen (287 kb) Presentielijst (63 kb) Stemmingsuitslagen (676 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2768 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid