Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Marţi, 12 aprilie 2016 - Strasbourg
 1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 3.Situația din Mediterana și necesitatea unei abordări globale a migrației de către UE (dezbatere)
 4.Criza de pe piața agricolă (dezbatere)
 5.Votare
  
5.1.Produsele originare din anumite state ACP ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.2.Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană, Danemarca și Groenlanda: posibilitățile de pescuit și contribuția financiară *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.3.Acordul UE-Macao privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.4.Cota standard minimă a TVA * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.5.Acordul privind cooperarea strategică dintre Brazilia și Europol * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.6.Cerere de ridicare a imunității lui Hermann Winkler (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.7.Convenția ONU privind dreptul mării: aspecte legate de pescuit (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.8.Animale de reproducție și material germinativ provenit de la acestea ***I (vot)
  
5.9.Situația din Mediterana și necesitatea unei abordări globale a migrației de către UE (vot)
  
5.10.Rapoartele anuale 2012-2013 privind subsidiaritatea și proporționalitatea (vot)
  
5.11.Programul privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT): situația actuală și perspective (vot)
  
5.12.Îmbunătățirea legiferării în domeniul pieței unice (vot)
  
5.13.Cunoașterea UE în școală (vot)
  
5.14.Erasmus+ și alte instrumente de promovare a mobilității în cadrul învățământului profesional și tehnic (vot)
  
5.15.Rolul UE în cadrul instituțiilor și organismelor financiare, monetare și de reglementare internaționale (vot)
  
5.16.Inovarea și diversificarea pescuitului costier artizanal în regiunile dependente de pescuit (vot)
  
5.17.Normele comune pentru punerea în aplicare a dimensiunii externe a PCP, inclusiv a acordurilor în domeniul pescuitului (vot)
 6.Explicații privind votul
 7.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 8.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 9.Combaterea terorismului în urma atacurilor teroriste recente (dezbatere)
 10.Eficacitatea măsurilor existente de combatere a evaziunii fiscale și a spălării de bani din perspectiva recentelor dezvăluiri în dosarul Panama (dezbatere)
 11.Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 12.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 13.Decizie adoptată privind transparența fiscală publică (dezbatere)
 14.Aspectele principale şi opţiunile fundamentale din domeniul politicii externe şi de securitate comune şi ale politicii de securitate şi apărare comune (articolul 36 din TUE) (dezbatere)
 15.Situația din Nagorno-Karabah (dezbatere)
 16.Acordul politic și de cooperare UE - Cuba (dezbatere)
 17.UE într-un mediu global în schimbare - O lume mai conectată, mai contestată și mai complexă (dezbatere)
 18.Implementarea și revizuirea Strategiei UE privind Asia Centrală (dezbatere)
 19.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 20.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (231 kb) Listă de prezență (64 kb)    Rezultatul votului prin apel nominal (3304 kb) 
 
Proces-verbal (206 kb) Listă de prezență (37 kb) Rezultatele voturilor (41 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (138 kb) 
 
Proces-verbal (290 kb) Listă de prezență (64 kb) Rezultatele voturilor (766 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (2773 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate