Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Torek, 12. april 2016 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Razmere v Sredozemlju in potreba po celostnem pristopu EU k migraciji (razprava)
 4.Ukrepi za ublažitev krize v evropskem kmetijskem sektorju (razprava)
 5.Čas glasovanja
  
5.1.Blago s poreklom iz nekaterih držav iz skupine AKP ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.2.Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju z Dansko in Grenlandijo: ribolovne možnosti in finančni prispevek *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.3.Sporazum med EU in Macaom o nekaterih vidikih zračnega prevoza *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.4.Najnižja splošna stopnja DDV * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.5.Sporazum o strateškem sodelovanju med Brazilijo in Europolom * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.6.Zahteva za odvzem imunitete Hermannu Winklerju (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.7.Konvencija Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu: vidiki ribolova (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
5.8.Plemenske živali in njihov zarodni material ***I (glasovanje)
  
5.9.Razmere v Sredozemlju in potreba po celostnem pristopu EU k migraciji (glasovanje)
  
5.10.Letni poročili o subsidiarnosti in sorazmernosti 2012 in 2013 (glasovanje)
  
5.11.Program ustreznosti in uspešnosti predpisov (glasovanje)
  
5.12.Boljšim predpisom enotnega trga naproti (glasovanje)
  
5.13.Učenje o EU v šolah (glasovanje)
  
5.14.Erasmus+ in druga orodja za spodbujanje mobilnosti pri poklicnem izobraževanju in usposabljanju (glasovanje)
  
5.15.Vloga EU v okviru mednarodnih finančnih, monetarnih in regulativnih institucij ter organov (glasovanje)
  
5.16.Mali priobalni ribolov v regijah, odvisnih od ribolova (glasovanje)
  
5.17.Zunanja razsežnost skupne ribiške politike, vključno s sporazumi o ribištvu (glasovanje)
 6.Obrazložitve glasovanja
 7.Popravki in namere glasovanja
 8.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 9.Protiteroristična dejavnost po nedavnih terorističnih napadih (razprava)
 10.Učinkovitost obstoječih ukrepov proti utaji davkov in pranju denarja v luči nedavnega razkritja panamskih dokumentov (razprava)
 11.Popravki (člen 231 Poslovnika)
 12.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 13.Sprejeti sklepi o javni davčni preglednosti (razprava)
 14.Glavni vidiki in temeljne usmeritve skupne zunanje in varnostne politike ter skupne varnostne in obrambne politike (člen 36 PEU) (razprava)
 15.Razmere v Gorskem Karabahu (razprava)
 16.Sporazum o političnem dialogu in sodelovanju med EU in Kubo (razprava)
 17.EU v spreminjajočem se globalnem okolju - bolj povezan, konflikten in kompleksen svet (razprava)
 18.Izvajanje in pregled strategije EU za Srednjo Azijo (razprava)
 19.Dnevni red naslednje seje
 20.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (223 kb) Seznam navzočih (64 kb)    Poimensko glasovanje (3304 kb) 
 
Zapisnik (192 kb) Seznam navzočih (37 kb) Izidi glasovanja (39 kb) Poimensko glasovanje (151 kb) 
 
Zapisnik (276 kb) Seznam navzočih (64 kb) Izidi glasovanja (772 kb) Poimensko glasovanje (2823 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov