Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Tisdagen den 12 april 2016 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Situationen i Medelhavet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU (debatt)
 4.Åtgärder för att minska krisen i Europas jordbrukssektor (debatt)
 5.Omröstning
  
5.1.Produkter med ursprung i vissa AVS-stater ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.2.Partnerskapsavtal med Danmark och Grönland om fiske: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.3.Avtal mellan EU och Macao om vissa luftfartsaspekter *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.4.Lägsta normalskattesatsen för mervärdesskatt * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.5.Avtal om strategiskt samarbete mellan Brasilien och Europol * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.6.Begäran om upphävande av Hermann Winklers immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.7.Förenta nationernas havsrättskonvention: fiskeriaspekter (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.8.Avelsdjur och avelsmaterial från dem ***I (omröstning)
  
5.9.Situationen i Medelhavet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU (omröstning)
  
5.10.Årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet 2012–2013 (omröstning)
  
5.11.Programmet om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (omröstning)
  
5.12.Mot en bättre reglering av den inre marknaden (omröstning)
  
5.13.EU-kunskap i skolan (omröstning)
  
5.14.Erasmus+ och andra verktyg för att främja rörligheten inom yrkesutbildningen (omröstning)
  
5.15.EU:s roll inom ramen för internationella finansiella, monetära och tillsynsmässiga institutioner och organ (omröstning)
  
5.16.Småskaligt kustfiske i regioner som är beroende av fiske (omröstning)
  
5.17.Den gemensamma fiskeripolitikens externa dimension, inbegripet fiskeavtalen (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 9.Terrorismbekämpning efter de senaste terroristattackerna (debatt)
 10.Effektiviteten av befintliga åtgärder mot skatteflykt och penningtvätt mot bakgrund av avslöjandena i Panamadokumenten (debatt)
 11.Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen)
 12.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 13.Beslut antagna om transparens avseende offentlig skatt (debatt)
 14.Huvudaspekter och grundläggande val när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (artikel 36 i EUF-fördraget) (debatt)
 15.Situationen i Nagorno-Karabach (debatt)
 16.Avtal om politisk dialog och samarbete mellan EU och Kuba (debatt)
 17.EU i en föränderlig global miljö – en mer sammankopplad, omtvistad och komplex värld (debatt)
 18.Genomförande och översyn av EU-strategin för Centralasien (debatt)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde
 20.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (225 kb) Närvarolista (64 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (3304 kb) 
 
Protokoll (195 kb) Närvarolista (37 kb) Omröstningsresultat (41 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (154 kb) 
 
Protokoll (282 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (753 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (2766 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy