Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2025(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0078/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0078/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/04/2016 - 11.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0112

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο

11.2. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2016/000 TA 2016/Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής) (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2016/000 TA 2016 -Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής) [COM(2016)0078 - C8-0095/2016 - 2016/2025(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Andrey Novakov (A8-0078/2016)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2016)0112)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου