Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0804(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0060/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0060/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/04/2016 - 11.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0114

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο

11.4. Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο - Samo JEREB (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το διορισμό του Samo JEREB ως Μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου [05890/2016 - C8-0025/2016 - 2016/0804(NLE)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Bart Staes (A8-0060/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)
(Μυστική ψηφοφορία)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.4.2016)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - διορισμός του Samo Jereb

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0114)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου