Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0814(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0059/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0059/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/04/2016 - 11.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0115

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο

11.5. Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο - Mihails Kozlovs (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το διορισμό του Mihails Kozlovs ως Μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου [14446/2015 - C8-0411/2015 - 2015/0814(NLE)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Igor Šoltes (A8-0059/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)
(Μυστική ψηφοφορία)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (Παράρτημα 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.4.2016)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - διορισμός του Mihails Kozlovs

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0115)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου