Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0817(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0061/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0061/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/04/2016 - 11.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0118

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο

11.8. Διορισμός μέλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο - Janusz Wojciechowski (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον διορισμό του Janusz Wojciechowski ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου [13904/1/2015 - C8-0414/2015 - 2015/0817(NLE)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Igor Šoltes (A8-0061/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)
(Μυστική ψηφοφορία)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (Παράρτημα 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.4.2016)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - διορισμός του Janusz Wojciechowski

Απορρίπτεται (P8_TA(2016)0118)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου