Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 13. dubna 2016 - Štrasburk

11.9. Obnovení schválení účinné látky glyfosát (hlasování)
CRE

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. c) jednacího řádu předložili Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Piernicola Pedicini, Mark Demesmaeker, Sirpa Pietikäinen a Frédérique Ries za výbor ENVI, o návrhu prováděcího nařízení Komise, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky glyfosát a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 (D044281-01 - 2016/2624(RSP)) (B8-0439/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2016)0119)

Vystoupení

Angélique Delahaye předložila ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 11. Tento ústní pozměňovací návrh nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho projednávání vyslovilo více než 40 poslanců.

Právní upozornění - Ochrana soukromí