Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2584(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000030/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000030/2016 (B8-0119/2016)

Συζήτηση :

PV 10/03/2016 - 2
CRE 10/03/2016 - 2

Ψηφοφορία :

PV 13/04/2016 - 11.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Απριλίου 2016 - Στρασβούργο

11.12. Επιδημία του ιού Ζίκα (ψηφοφορία)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000030/2016) που κατέθεσαν οι Annie Schreijer-Pierik, Matthias Groote, Bolesław G. Piecha, José Inácio Faria, Kateřina Konečná, Martin Häusling, Piernicola Pedicini και Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Η επιδημία από τον ιό Ζίκα (2016/2584(RSP)) (B8-0119/2016)

Η συζήτηση διεξήχθη στις10 Μαρτίου 2016 (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.3.2016).

Η πρόταση ψηφίσματος ανακοινώθηκε στις 13 Απριλίου 2016 (σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.4.2016).

Πρόταση ψηφίσματος B8-0449/2016 (2016/2584(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2016)0122)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου