Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/3031(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B8-0463/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/04/2016 - 11.13
CRE 13/04/2016 - 11.13
Röstförklaringar

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 13 april 2016 - Strasbourg

11.13. Situationen i Polen (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen: Situationen i Polen (2015/3031(RSP))

Debatten hade ägt rum den 19 januari 2016 (punkt 10 i protokollet av den 19.1.2016).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 13 april 2016 (punkt 3 i protokollet av den 13.4.2016).

Resolutionsförslag B8-0461/2016/rev, B8-0463/2016, B8-0464/2016 och B8-0465/2016 (2015/3031(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0461/2016/rev

Antogs (P8_TA(2016)0123)

(Resolutionsförslagen B8-0463/2016, B8-0464/2016 och B8-0465/2016 bortföll.)

Inlägg:

Syed Kamall yttrade sig före omröstningen för att med åberopande av artikel 190.4 i arbetsordningen begära att omröstningen skulle skjutas upp. Jadwiga Wiśniewska ställde sig bakom begäran. Gianni Pittella motsatte sig den.
Parlamentet förkastade begäran genom omröstning med namnupprop (146 röster för, 501 röster emot, 35 nedlagda röster).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy