Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 13. apríla 2016 - Štrasburg

11. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


11.1. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

11.2. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2016/000 TA 2016/Technická pomoc na podnet Komisie (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

11.3. Návrh opravného rozpočtu č. 1/2016: nový nástroj na poskytovanie núdzovej podpory v rámci Únie (hlasovanie)

11.4. Vymenovanie člena Dvora audítorov – Samo Jereb (hlasovanie)

11.5. Vymenovanie člena Dvora audítorov – Mihails Kozlovs (hlasovanie)

11.6. Vymenovanie člena Dvora audítorov – Jan Gregor (hlasovanie)

11.7. Vymenovanie člena Dvora audítorov – Ladislav Balko (hlasovanie)

11.8. Vymenovanie člena Dvora audítorov – Janusz Wojciechowski (hlasovanie)

11.9. Námietka podľa článku 106: obnovenia schválenia aktívnej látky glyfosát (hlasovanie)

11.10. EÚ v meniacom sa globálnom prostredí – prepojenejší, konfliktnejší a komplexnejší svet (hlasovanie)

11.11. Vykonávanie a preskúmanie stratégie EÚ – Stredná Ázia (hlasovanie)

11.12. Epidémia vírusu Zika (hlasovanie)

11.13. Situácia v Poľsku (hlasovanie)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia