Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 13 април 2016 г. - Страсбург

12. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Възражение съгласно член 106 от Правилника за дейността: подновяване на одобрението на активното вещество глифозат(2016/2624(RSP)) B8-0439/2016
Rosa D'Amato, Paloma López Bermejo, Vicky Ford, Mireille D'Ornano, Estefanía Torres Martínez, Peter Jahr, Frédérique Ries, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Eleonora Evi, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Marc Tarabella и Stanislav Polčák

Доклад Sandra Kalniete - A8-0069/2016
Krisztina Morvai, Peter Jahr, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Diane James и Monica Macovei

Доклад Tamás Meszerics - A8-0051/2016
Tatjana Ždanoka, Jiří Pospíšil и Andrejs Mamikins

Епидемията, предизвикана от вируса Зика – (2016/2584(RSP)) – B8-0449/2016
Branislav Škripek, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil и Andrejs Mamikins

Положението в Полша – (2015/3031(RSP)) – B8-0461/2016, B8-0463/2016, B8-0464/2016, B8-0465/2016
Michał Marusik, Jan Zahradil, Krisztina Morvai, Stanisław Żółtek, Marek Jurek и Andrejs Mamikins.

Правна информация - Политика за поверителност