Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 13 april 2016 - Strasbourg

12. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Invändning enligt artikel 106: förnyat godkännande av det verksamma ämnet glyfosat - (2016/2624(RSP)) - B8-0439/2016
Rosa D'Amato, Paloma López Bermejo, Vicky Ford, Mireille D'Ornano, Estefanía Torres Martínez, Peter Jahr, Frédérique Ries, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Eleonora Evi, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Marc Tarabella och Stanislav Polčák

Betänkande Sandra Kalniete - A8-0069/2016
Krisztina Morvai, Peter Jahr, Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Stanislav Polčák, Diane James och Monica Macovei

Betänkande Tamás Meszerics - A8-0051/2016
Tatjana Ždanoka, Jiří Pospíšil och Andrejs Mamikins

Utbrottet av zikaviruset - (2016/2584(RSP)) - B8-0449/2016
Branislav Škripek, Krisztina Morvai, Jiří Pospíšil och Andrejs Mamikins

Situationen i Polen - (2015/3031(RSP)) - B8-0461/2016/rev, B8-0463/2016, B8-0464/2016, B8-0465/2016
Michał Marusik, Jan Zahradil, Krisztina Morvai, Stanisław Żółtek, Marek Jurek och Andrejs Mamikins.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy