Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0023(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0248/2015

Předložené texty :

A8-0248/2015

Rozpravy :

PV 13/04/2016 - 16
CRE 13/04/2016 - 16

Hlasování :

PV 14/04/2016 - 7.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0127

Zápis
Středa, 13. dubna 2016 - Štrasburk

16. Používání údajů ze jmenné evidence cestujících (EU PNR) ***I (rozprava)
Doslovné záznamy

Druhá zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o používání údajů ze jmenné evidence cestujících pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti [COM(2011)0032 - C7-0039/2011- 2011/0023(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015)

Timothy Kirkhope uvedl zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Vystoupili: Jeanine Hennis-Plasschaert (úřadující předsedkyně Rady) a Dimitris Avramopoulos (člen Komise).

Vystoupili: Arnaud Danjean (navrhovatel výboru AFET), Axel Voss za skupinu PPE, Birgit Sippel za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht za skupinu Verts/ALE, který odmítl otázku, kterou zvednutím modré karty položila Krisztina Morvai, Beatrix von Storch, Gilles Lebreton za skupinu ENF, Esteban González Pons, Tanja Fajon, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Monica Macovei, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Nathalie Griesbeck, Marie-Christine Vergiat, Eva Joly, Monika Hohlmeier, která rovněž odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Jan Philipp Albrecht a Marju Lauristin, Daniel Dalton, Cecilia Wikström, Alain Lamassoure, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Jan Philipp Albrecht a Sophia in 't Veld, Christel Schaldemose, Gérard Deprez, Michał Boni a Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Elisabetta Gardini, Milan Zver, Anna Maria Corazza Bildt, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivo Vajgl, Emil Radev, Nuno Melo, Brice Hortefeux, který odmítl otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jan Philipp Albrecht, Daniel Buda a Juan Fernando López Aguilar.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná, Csaba Sógor, Ivan Jakovčić a Patricija Šulin.

Vystoupili: Dimitris Avramopoulos, Jeanine Hennis-Plasschaert a Timothy Kirkhope.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.3 zápisu ze dne 14.4.2016.

Právní upozornění - Ochrana soukromí