Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0023(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0248/2015

Indgivne tekster :

A8-0248/2015

Forhandlinger :

PV 13/04/2016 - 16
CRE 13/04/2016 - 16

Afstemninger :

PV 14/04/2016 - 7.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0127

Protokol
Onsdag den 13. april 2016 - Strasbourg

16. Anvendelse af passagerlisteoplysninger (EU-PNR) ***I (forhandling)
CRE

Anden betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anvendelse af passagerlisteoplysninger til at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet [COM(2011)0032 - C7-0039/2011- 2011/0023(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015)

Timothy Kirkhope forelagde betænkningen.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Talere: Jeanine Hennis-Plasschaert (formand for Rådet) og Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen).

Talere: Arnaud Danjean (ordfører for udtalelse fra AFET), Axel Voss for PPE-Gruppen, Birgit Sippel for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, Jan Philipp Albrecht for Verts/ALE-Gruppen, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Krisztina Morvai, Beatrix von Storch, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Esteban González Pons, Tanja Fajon, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Monica Macovei, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Nathalie Griesbeck, Marie-Christine Vergiat, Eva Joly, Monika Hohlmeier, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Jan Philipp Albrecht og Marju Lauristin, Daniel Dalton, Cecilia Wikström, Alain Lamassoure, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Jan Philipp Albrecht og Sophia in 't Veld, Christel Schaldemose, Gérard Deprez, Michał Boni og Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Elisabetta Gardini, Milan Zver, Anna Maria Corazza Bildt, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivo Vajgl, Emil Radev, Nuno Melo, Brice Hortefeux, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Jan Philipp Albrecht, Daniel Buda og Juan Fernando López Aguilar.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná, Csaba Sógor, Ivan Jakovčić og Patricija Šulin.

Talere: Dimitris Avramopoulos, Jeanine Hennis-Plasschaert og Timothy Kirkhope.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.3 i protokollen af 14.4.2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik