Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0023(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0248/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0248/2015

Viták :

PV 13/04/2016 - 16
CRE 13/04/2016 - 16

Szavazatok :

PV 14/04/2016 - 7.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0127

Jegyzőkönyv
2016. április 13., Szerda - Strasbourg

16. Az utas-nyilvántartási adatállomány (EU PNR) felhasználása ***I (vita)
CRE

Második jelentés a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása érdekében az utas-nyilvántartási adatállomány felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2011)0032 - C7-0039/2011- 2011/0023(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015)

Timothy Kirkhope előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal: Jeanine Hennis-Plasschaert (a Tanács soros elnöke) és Dimitrisz Avramopulosz (a Bizottság tagja).

Felszólal: Arnaud Danjean (az AFET bizottság véleményének előadója), Axel Voss, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Birgit Sippel, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Helga Stevens, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jan Philipp Albrecht, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Morvai Krisztina, Beatrix von Storch, Gilles Lebreton, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Esteban González Pons, Tanja Fajon, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Monica Macovei, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Szanyi Tibor, Nathalie Griesbeck, Marie-Christine Vergiat, Eva Joly, Monika Hohlmeier, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Jan Philipp Albrecht és Marju Lauristin, Daniel Dalton, Cecilia Wikström, Alain Lamassoure, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Jan Philipp Albrecht és Sophia in 't Veld, Christel Schaldemose, Gérard Deprez, Michał Boni és Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Elisabetta Gardini, Milan Zver, Anna Maria Corazza Bildt, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivo Vajgl, Emil Radev, Nuno Melo, Brice Hortefeux, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Jan Philipp Albrecht, Daniel Buda és Juan Fernando López Aguilar.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná, Sógor Csaba, Ivan Jakovčić és Patricija Šulin.

Felszólal: Dimitrisz Avramopulosz, Jeanine Hennis-Plasschaert és Timothy Kirkhope.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2016.4.14-i jegyzőkönyv, 7.3. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat