Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/0023(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0248/2015

Pateikti tekstai :

A8-0248/2015

Debatai :

PV 13/04/2016 - 16
CRE 13/04/2016 - 16

Balsavimas :

PV 14/04/2016 - 7.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0127

Protokolas
Trečiadienis, 2016 m. balandžio 13 d. - Strasbūras

16. Keleivio duomenų įrašo duomenų naudojimas (ES PNR) ***I (diskusijos)
CRE

Antrasis pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl keleivio duomenų įrašo duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais [COM(2011)0032 - C7-0039/2011- 2011/0023(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Timothy Kirkhope (A8-0248/2015)

Timothy Kirkhope pristatė savo pranešimą.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Jeanine Hennis-Plasschaert (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys).

Kalbėjo: Arnaud Danjean (AFET komiteto nuomonės referentas), Axel Voss PPE frakcijos vardu, Birgit Sippel S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE frakcijos vardu, ir Beatrix von Storch EFDD frakcijos vardu (ji nesutiko, kad Krisztina Morvai pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu, Esteban González Pons, Tanja Fajon (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivan Jakovčić, Monica Macovei (ji taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Nathalie Griesbeck, Marie-Christine Vergiat, Eva Joly, Monika Hohlmeier (ji taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Jan Philipp Albrecht ir Marju Lauristin), Daniel Dalton, Cecilia Wikström, Alain Lamassoure (jis taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Jan Philipp Albrecht ir Sophia in 't Veld), Christel Schaldemose, Gérard Deprez, Michał Boni ir Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Elisabetta Gardini, Milan Zver, Anna Maria Corazza Bildt, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivo Vajgl, Emil Radev, Nuno Melo, Brice Hortefeux (nesutiko, kad Jan Philipp Albrecht pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Daniel Buda ir Juan Fernando López Aguilar.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná, Csaba Sógor, Ivan Jakovčić ir Patricija Šulin.

Kalbėjo: Dimitris Avramopoulos, Jeanine Hennis-Plasschaert ir Timothy Kirkhope.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 04 14 protokolo 7.3 punktas.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika